تزریق فیلر

کاربرد تزریق فیلر

از تزریق فیلر معمولاً برای برگرداندن حجم از دست رفته استفاده می شود.

بخش های مورد استفاده

از فیلر در قسمت‌های مختلف صورت می توان بهره برد. از جمله:

  • برای از بین بردن خطوط سطحی‌تر
  • چروک‌های اطراف بینی
  • خطوط اطراف دهان
  • چین و چروک‌های عمیق مانند خط اخم
  • بازسازی حجم از دست رفته‌ی (ناشی از پیری) گونه‌ها و زیر چشم‌ها
  • افزایش حجم لب‌
  • پر کردن چانه و یا گونه‌ی برجسته‌تر

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون درمان با فیلر، تماس بگیرید درخواست وقت ملاقات